Wpis dodany: 3 stycznia, 2019

Czy wiesz że nazwa Zakopane po raz pierwszy w dokumentach historycznych pojawiła się w 1605r. ? Przyjmuje się, że prerogatywę osadniczą dla tych terenów wydał w 1578 r. król Stefan Batory. Nazwa obecnej zimowej stolicy Polski najprawdopodobniej pochodzi z polskiego słowa “kopane” które odnoszone było do wykarczowanego na polanę terenu. Pomysłów i legend związanych z powstaniem nazwy tej jednej z najbardziej popularnych miejscowości w Polsce jest jednak dużo więcej. Prawdziwości każdej z nich próżno szukać w archiwaliach, jednak wszystkie łączy tło czasów, kiedy to Tatry były porośnięte gęstą i nieprzebraną puszczą, a dostęp do nich był trudny – co skutecznie blokowało tutaj osadnictwo. Najbliższe osiedla ludzkie zlokalizowane były się w dolinie rzek: Białego i Czarnego Dunajca. W głąb puszczy zapuszczali się tylko myśliwi, bo zwierząt i ryb było tu mnóstwo. Historia Zakopanego sięga zatem ponad 400 lat, a początki związane są z przekształceniem osiedli pasterzy w stałe miejsca ich zamieszkania.

logo